Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.

Albert Schweitzer

Chcę pomagać
Zdjęcie dzieci

Zachęcamy Was do pomagania

Tego, że warto, a wręcz trzeba pomagać, nie trzeba tłumaczyć. Bezinteresowna pomoc może sprawić, że nasze otoczenie, świat, staną się lepszym miejscem. Pomagając innym, pomagasz też sobie.

Zdjęcie ludzi rozdajacych pomoc z ciężarówki

Dlaczego Fundacja Pro Spe?

Jeśli chcesz pomóc, zachęcamy do wspierania Fundacji Pro Spe. Jasny, precyzyjny cel, przejrzystość działania i wspaniały zespół. Pomagamy od lat, bez zastanowienia, śledzimy ich działania i widzimy, że nasza pomoc jest dobrze wykorzystywana.

Zdjęcie rąk z monetami

Regularne wsparcie

Zachęcamy Was do stałego wsparcia Fundacji. Dzięki temu może działać stabilnie i wydajnie. Nawet najmniejsze kwoty, ale regularne, są niezwykle pomocne.

Może to być wsparcie na konkretny cel, np. Pomoc dla mieszkańców Ukrainy albo Cele statutowe.

Wybierz cel, a następnie przygotuj stałe zlecenie w swoim banku. Poniżej instrukcja jak to zrobić.

Jak zacząć?

Zaloguj się do swojego banku, aby ustawić stałe zlecenie.

Kliknij w logo banku i zobacz instrukcję.

Logotyp banku Alior
Logotyp banku BNP Paribas
Logotyp banku City Bank Handlowy
Logotyp Banku Millenium
Logotyp Banku Ochrony Środowiska
Logotyp banku Pocztowego
Logotyp Banku Polskiej Spółdzielczości
Logotyp banku Credit Agricole
Logotyp Get In banku
Logotyp ING Banku Śląskiego
Logotyp Inteligo
Logotyp mBanku
Logotyp Nest bank
Logotyp PKO BP
Logotyp PKO SA
Logotyp Santander Bank Polska

Zlecenie stałe w Alior Bank

Zlecenie stałe możesz samodzielnie ustanowić w Alior Online lub Alior Mobile.

W Alior Online wybierz zakładkę Płatności > Płatności zaplanowanie > Zlecenie stałe krajowe lub własne.

W Alior Mobile wybierz kolejno: Płatności > Utwórz nowy przelew > Utwórz zlecenie stałe.

Zlecenie stałe możesz dodać również w czasie zlecania przelewu – wybierz odpowiednią pozycję w Opcjach dodatkowych.

Zlecenie stałe w BNP Paribas

Krok 1
Wybierz z menu po lewej stronie Płatności, a następnie zakładkę Zlecenia stałe.

Krok 2
Wprowadź dane odbiorcy, numer rachunku, adres, tytuł, datę pierwszej płatności i częstotliwość realizacji zlecenia. Zlecenia mogą być tworzone na czas nieokreślony lub określony, w zależności, czy podasz datę ostatniej płatności. Możesz zdefiniować zlecenie stałe, gdzie kwota pierwszej i kwota ostatniej płatności będą różne od kwoty płatności pośrednich.

Krok 3
Na ekranie zawierającym informacje niezbędne do wykonania przelewu sprawdź dokładnie, czy wszystkie dane, szczególnie numer rachunku odbiorcy przelewu, są prawidłowo wpisane, wpisz kod SMS i kliknij [Zatwierdź] w celu zatwierdzenia szablonu zlecenia stałego. Każdorazowe wykonanie przelewu z użyciem szablonu zaufanego (do kwoty określonej limitem) nie wymaga autoryzacji kodem SMS lub podpisem elektronicznym. Kliknij pole Nowe zlecenie stałe i wskaż rachunek, z którego chcesz wykonywać przelew.

Zlecenie stałe w Citi Bank Handlowy

Bankowość internetowa

Krok 1
Wybierz z menu na górze Przelewy, a następnie Nowy przelew lub zlecenie stałe.

Krok 2
Po lewej wybierz z jakiego rachunku realizujesz płatność. Po prawej Nowy obiorca - spoza listy i Polecenie przelewu krajowego

Krok 3
Wklej skopiowany numer konta Fundacji

Krok 4
Wypełnij dane odbiorcy, kwotę i daty i dokończ ustawienia.

Aplikacja mobilna

Krok 1
Wybierz z menu na dolew Przelewy, a następnie Zaplanowane przelewy i kliknij Zaplanuj nowy przelew.

Krok 2
Wybierz z jakiego rachunku realizujesz płatność. NastępnieNowy obiorca - spoza listy i Polecenie przelewu krajowego

Krok 3
Wklej skopiowany numer konta Fundacji

Krok 4
Wypełnij dane odbiorcy, kwotę i daty i dokończ ustawienia.

Zlecenie stałe w Banku Millenium

W menu po lewej wybierz: Płatności > Przelewy > Zlecenie stałe.

Uzupełnij wymagane pola dotyczące przelewu i dopasuj cykliczność jego realizacji do swoich preferencji.

Potwierdź zlecenie H@słem

Po potwierdzeniu nowe zlecenie zostanie utworzone.

Zlecenie stałe w Banku Pocztowym

Przejdź do zakładki PŁATNOŚCI, wypełnij pola przelewu zwykłego i zaznacz na dole opcję UTWÓRZ ZLECENIE STAŁE. Dodatkowo zlecenie stałe, w analogiczny sposób, możesz skonfigurować z poziomu KALENDARZA.

Zlecenie stałe w Banku Polskiej Spółdzielczości

Przejdź do zakładki Przelewy i zlecenia

Kwota i dane zlecenia:

Na rachunek -z rozwijanej listy należy wybrać jeden ze swoich rachunków, na który mają zostać przelane środki.
Kwota - należy wpisać kwotę zlecenia stałego.
Tytułem - pole do wpisania tytułu zlecenia.

Dane zlecenia stałego:

Częstotliwość wykonywania - w tej sekcji należy określić, jak często zlecenie stałe ma się wykonywać.
Czas trwania zlecenia - w tej sekcji można określić ramy czasowe wykonywania zlecenia
Dzień realizacji zlecenia, jeśli data realizacji wypada w dniu wolnym - w tej sekcji można wskazać, w jaki sposób zlecenie stałe będzie realizowane, gdy data realizacji przelewu ze zlecenia przypada na dzień wolny.

Opcje dodatkowe:

Referencja/notatka - pozwala na nadanie niewidocznej dla odbiorcy informacji własnej, opisującej przelew.
Zapisz jako przelew zdefiniowany i nadaj własną nazwę - umożliwia zapisanie danych przelewu do wykorzystania w przyszłości.

Zlecenie stałe w Banku Credit Agricole

Wybierz z menu Przelewy, a następnie Zlecenie stałe.

Wybierz konto źródłowe, wpisz numer konta fundacji, adres i kwotę, tytuł, częstotliwość i potwierdź realizację.

Zlecenie stałe w Get In banku

Wybierz z menu Przelewy, a następnie Zlecenie stałe lub z podręcznego menu z prawej strony.

Wybierz z podmenu Zlecenie stałe, Nowe zlecenie stałe.

Wpisz nazwę odbiorcy, następnie wpisz numer konta fundacji, adres i kwotę, tytuł, częstotliwość i potwierdź realizację.

Zlecenie stałe w ING Bank Śląski

Wybierz z menu Przelewy, a następnie Przelew zwykły.

Wybierz konto źródłowe, wpisz numer konta fundacji, adres i kwotę, tytuł, zaznacz opcję Stałe zlecenie, ustal częstotliwość i potwierdź realizację.

Zlecenie stałe w Inteligo

Krok 1.  Podajesz dane zlecenia
Wybierasz rachunek, z którego mają być realizowane polecenia przelewu, a następnie wprowadzasz dane odbiorcy: numer rachunku, nazwę i adres, kwotę, datę pierwszej i ostatniej realizacji oraz częstotliwość.

Krok 2. Zatwierdzasz dyspozycję
Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz utworzenie zlecenia stałego kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em). W przypadku tworzenia zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo nie jest wymagane zatwierdzanie kodem.

Krok 3. Zlecenie stałe jest utworzone
Informacje dotyczące zlecenia stałego możesz zweryfikować w serwisie internetowym w sekcji "Przelewy" poprzez wybranie po lewej stronie opcji "Zlecenia stałe". Tutaj zweryfikujesz szczegóły zlecenia oraz będziesz mógł go edytować lub usunąć.

Zlecenie stałe w mBanku

Bankowość internetowa

Wybierz z menu Płatności, a następnie w sekcji Płatność cykliczna wybierz Zlecenie stałe.

Wpisz odbiorcę, wybierz konto źródłowe, wpisz numer konta fundacji, adres i kwotę, tytuł, nazwę, ustal częstotliwość i potwierdź realizację.

Aplikacja mobilna

Wybierz z menu Płatności, a następnie Zlecenie stałe.

Kliknij ikonkę z plusem, wpisz odbiorcę, wybierz konto źródłowe, wpisz numer konta fundacji, adres i kwotę, tytuł, nazwę, ustal częstotliwość i potwierdź realizację.

Zlecenie stałe w Nest bank

Wybierz z menu Płatności, a następnie w sekcji Płatność cykliczna wybierz Zlecenie stałe.

Kliknij Utwórz nowe zlecenie stałe, wybierz konto źródłowe, wpisz nazwę odbiorcy (Fundację Pro Spe), numer konta fundacji, wpisz tytuł, adres i kwotę, ustal częstotliwość i Zatwierdź realizację.

Zlecenie stałe w PKO BP

Wybierz z menu Płatności, a następnie w sekcji Płatność cykliczna wybierz Zlecenie stałe.

Kliknij Dodaj zlecenie krajowe, wpisz nazwę, odbiorcę, numer konta fundacji, wybierz konto źródłowe, wpisz tytuł, adres i kwotę, ustal częstotliwość i potwierdź realizację.

Zlecenie stałe w PKO SA

Po zalogowaniu, w serwisie internetowym Pekao24, w zakładce PŁATNOŚCI wybierz ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI, a następnie kliknij w DODAJ ZLECENIE STAŁE w sekcji ZLECENIA STAŁE.

Wypełnij odpowiednie pola: Nazwę Zlecenia, Nazwę Odbiorcy, Nr rachunku Odbiorcy, Kwotę Zlecenia, Tytuł, Datę najbliższej płatności i zdecyduj, co jaki czas Zlecenie ma się realizować w polu „Powtarzaj” i datę zakończenia Zlecenia w polu „Zakończ”.

Sprawdź w podsumowaniu czy wypełnione dane są poprawne i zatwierdź wybraną przez Ciebie metodą autoryzacji.

Jeżeli wybraną metodą autoryzacji jest kod SMS, kliknij POBIERZ KOD SMS. Wpisz KOD z SMS, który otrzymasz na numer telefonu komórkowego i kliknij POTWIERDŹ.

Zlecenie stałe w Santander Bank Polska

Wybierz Zlecenia stałe

Kliknij Dodaj zlecenie, uzupełnij dane i potwierdź przelew

Dane do przelewu

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
74 1140 1225 0000 2343 2600 1001